Internkontroll relaterte kurs

Under følger en oversikt over våre forskjellige kurs innen internkontroll. De fleste kursene inkluderer hvor mye tid de sannsynligvis vil trenge, mens noen av kursene må estimeres tidsmessig basert på flere forutsetninger.

Dersom du er interessert i et kurs hvor vi ikke har satt opp ca tid det vil ta, så finner dere kontaktinformasjon her.
Våre kurs relatert til internkontroll

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Systematisk HMS-arbeid, roller, ansvar og plikter i HMS-arbeidet, saksgang, kartleggingsmetoder og ulike arbeidsmiljøtemaer.

Kurset er for verneombud, medlemmer av AMU -arbeidsmiljøutvalget, samt linjeledelse.

Varighet 20 - 40 timer.

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Hvordan jobbe praktisk i forhold til lovverket? Bruk av handlingsplan.

Varighet: ca. 2 timer.

Praktisk kurs i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid for landbruket

Kurs spesielt for landbruket, som gir kompetansebevis i forhold til arbeidsmiljølovens krav §3-5 og KSL matmerk.

God HMS

Roller, ansvar og saksgang.

Varighet: ca. 2 timer.

Arbeidsmiljøutvalget

Hvilke oppgaver og roller har arbeidsmiljøutvalget?

Varighet: ca. 2 timer.

Sikkerhet og ulykkesforebyggende arbeid

Hva gjør du for å forhindre ulykker? Registrering, melding og håndtering. Litt om brannforebyggende arbeid.

Varighet: ca. 2 timer.

Rus og avhengighetsforebygging

Hvordan forebygge rus og spilleavhengighet. Hvem har hvilken rolle i det systematiske forebyggende arbeidet og i oppfølging av saker.

Varighet: 2 - 3 timer.

Sykefraværsoppfølging

Tiltak og rutiner for oppfølging av sykefravær. Nærværsfaktorer. Inkluderende arbeidsliv (IA), Hvordan fylle ut individuell oppfølgingsplan? Dialogmøter.

Varighet: 2 - 3 timer.

HMS-kurs for ledere

Målet for kurset er å gi ledere kompetanse i å skape helsefremmende og konkurransedyktige arbeidsplasser. Tar for seg jus i arbeidslivet.

Dagskurs.

Verneombudets dag

Kurset er et oppdateringskurs på aktuelle ting innen HMS og bygger på grunnkurs i arbeidsmiljø. Mange av verneombudene sitter alene på hver sin tue og det kan være godt å få treffe andre med de samme oppgavene. Målet er å inspirere til enda bedre innsats for HMS i din bedrift.
Din lokale bedriftshelsetjeneste
Nyheter

Kurstilbud 2017

Kurstilbudet for 2017 finner du her!
Les mer

VOBHT har blitt Stamina Helse AS

Fra og med 01.06.16 er Vestoppland Bedriftshelsetjeneste en del av Stamina Helse. Se mer på staminag...
Les mer