Vestoppland Bedriftshelsetjeneste tidligere Land Bedriftshelsetjeneste ble stiftet 09.06.82. Kontorer ble åpnet i daværende Fonasbygget på Vinjarmoen.

I 1987 flyttet Land BHT sine kontorer til Dokka sentrum, Parkgata 2.
Det ble åpnet et kontor på Hov i A/S Hov Sentrumsbygg for å betjene bedrifter i Søndre Land kommune fra 01.05.91.

Kontorene på Dokka ble flyttet til Storgt. 37 i Parktunet den 13.08.98.
Fra 01.01.04 ble det inngått avtale med Hydro på Raufoss med etablering av kontor der i Nysethvegen legekontor, 2. etasje.

Fra 01.01.06 kom det gjennom fusjonen med Futurum Bedriftshelsetjeneste BA på Gjøvik, i tillegg et kontor i Hidemgården på Gran. Medlemsmassen fra Land og Futurum ble slått sammen fra 01.01.06.
Våre medlemmer rekrutteres nå fra bedrifter i hele Vestoppland.

I 2007 inngikk Land Bedriftshelsetjeneste avtale om samarbeid med Landbrukets HMS - tjeneste.
Fra 2011 ble også medlemmene i Landbrukets HMS fra Valdresdistriktet innlemmet.
I 2016 ble vi en del av Stamina Helse AS, og vil bytte navn i løpet av året til Stamina.

Vi har som vi alltid har hatt, høy kompetanse og bred erfaring fra alle bransjer i arbeidslivet.
Din lokale bedriftshelsetjeneste
Nyheter

Kurstilbud 2017

Kurstilbudet for 2017 finner du her!
Les mer

VOBHT har blitt Stamina Helse AS

Fra og med 01.06.16 er Vestoppland Bedriftshelsetjeneste en del av Stamina Helse. Se mer på staminag...
Les mer